Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Documenteer de verscheidene types van gegevensverwerkingen die je uitvoert en identificeer de wettelijke grondslag voor elk van hen.

Je moet kiezen uit de grondslagen opgesomd in de nieuwe privacywetgeving, maar let op het verschil tussen ‘gewone’ en ‘bijzondere’ gegevens.

Onder de nieuwe privacywetgeving kunnen de rechten van de betrokkene variëren naargelang de wettelijke basis van de gegevensverwerking. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is dat de betrokkene een sterker recht heeft om de verwijdering van zijn gegevens te vragen indien zijn toestemming aan de grondslag lag voor de verwerking.

Het is belangrijk om de gekozen wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking te verduidelijken in de privacyverklaring en telkens wanneer je een toegangsverzoek beantwoordt. Kijk dus na welke gegevensverwerkingen je uitvoert; bepaal de wettelijke basis en documenteer dit zorgvuldig in het licht van de verantwoordelijkheidsvereiste.