Wat zijn de voordelen van de AVG?

Sedert 25 mei 2018, geldt er binnen de Europese Unie slechts 1 privacywet, in plaats van 28 verschillende nationale wetten.

Voor bedrijven en organisaties die in meerdere EU-lidstaten actief zijn betekent dit:

 ▶  minder administratieve lasten en kosten
 ▶  meer rechtszekerheid
 ▶  vrij in te vullen documentatieplicht
 ▶  gelijke regels voor iedereen, ook in het buitenland , wat de eerlijke concurrentie binnen de EU bevordert
 ▶  gemakkelijker om gegevens te verwerken over de landsgrenzen heen
 ▶  1 bevoegde toezichthoudende autoriteit
 ▶  globale besparing voor bedrijven van 2,3 miljard euro per jaar.