Wat met camerabewaking bij fouilleringen?

Een aantal politiediensten heeft aan de Autoriteit laten weten dat de fouillering van personen gebeurde met camerabewaking in een daartoe bestemd verhoorlokaal, teneinde zich te wapenen tegen elke latere onterechte klacht wegens vernederende of onmenselijke behandeling.

In tegenstelling tot beelden afkomstig uit de cellen zouden deze beelden niet in real time zichtbaar zijn op een scherm, maar zouden zij worden opgenomen en uitsluitend toegankelijk zijn voor een magistraat of de onderzoekende politiedienst in geval van klacht.

Fouillering kan een zeer schendende maatregel vormen voor de privacy van de betrokkene (o.m. wanneer de persoon nog enkel onderkleding draagt). Aangezien het Koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen de “fouilleringsplaatsen” uitsluit uit het toepassingsgebied van de camerabewaking van opsluitingsplaatsen, is de Autoriteit van mening dat de installatie en het gebruik van een camera op dergelijke plaatsen in de huidige stand van de wetgeving strijdig is met de geldende regels. Er zou hiervoor dan ook best een gepaste reglementaire basis voor moeten worden aangenomen.