Wat mag je van de Autoriteit (niet) verwachten?

De Autoriteit vindt het belangrijk om u goed voor te lichten over de AVG. Wij formuleren daarom algemene richtlijnen om bedrijven en organisaties te begeleiden bij de voorbereiding.

Op onze website vindt u thematische dossiers over sleutelbegrippen uit de verordening  (DPIA, gedragscodes, DPO,… enz.) en Europese aanbevelingen in verband met AVG-thema’s. Bovendien publiceren we antwoorden op FAQ’s die u als leidraad kan gebruiken.

Het is helaas niet mogelijk om alle individuele vragen m.b.t. de AVG te beantwoorden en in te gaan op alle verzoeken tot individueel overleg, rekening houdend met het groot aantal vragen en verzoeken vanwege organisaties uit alle sectoren, zowel publiek als privé.

Via het “AVG-Platform” waarin verschillende federaties en sectororganisaties aanwezig zijn, geven wij duiding zodat zij deze kunnen terugkoppelen naar hun leden. De betrokken federaties en sectororganisaties kunnen via hetzelfde kanaal de bezorgdheden en problemen waarmee hun leden worden geconfronteerd bij de Autoriteit aankaarten.

Heeft u een specifieke vraag over een toepassing van de AVG in uw bedrijf of organisatie, dan raden wij aan contact op te nemen met uw federatie of sectororganisatie of om een professionele dienstverlener te contacteren.