Wat is Schengen?

Het Akkoord van Schengen, ondertekend op 14 juni 1985, en de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen die op 19 juni 1990 werd ondertekend, schaften de binnengrenzen af tussen de deelnemende lidstaten en creëerden een territorium zonder grenzen dat de "Schengenruimte" wordt genoemd.

Het Akkoord en de Overeenkomst van Schengen voorzien in een strengere controle aan de buitengrenzen, in een nauwere samenwerking tussen gerecht en politie en brengen het visa- en asielbeleid op één lijn.

Het Akkoord en de Overeenkomst van Schengen en de regels die daarmee in verband staan, vormen het Schengenacquis. Sedert 1999 is het Schengenacquis geïntegreerd in het juridisch en institutioneel kader van de EU.