Wat is Europol?

De Europese politiedienst (Europol) moet de slagvaardigheid van en de samenwerking tussen de bevoegde diensten van de lidstaten verbeteren zodat de internationale georganiseerde misdaad doeltreffend kan worden bestreden, zoals:

 • terrorisme;
 • drugshandel;
 • mensenhandel;
 • clandestiene immigratienetwerken;
 • illegale handel in radioactieve en nucleaire stoffen;
 • handel in gestolen voertuigen;
 • valsmunterij en vervalsing van betaalmiddelen;
 • witwassen van geld.

Europol heeft niet dezelfde uitvoerende bevoegdheden als de politiediensten van de lidstaten en kan dus geen personen aanhouden of huiszoekingen doen. Europol moet de uitwisseling van informatie vergemakkelijken, die informatie analyseren en operaties tussen de lidstaten coördineren.

Wat de politiesamenwerking tussen de lidstaten betreft, moet Europol meer specifiek:

 • de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten vergemakkelijken;
 • informatie en inlichtingen verzamelen en analyseren;
 • via de nationale eenheden de informatie meedelen aan de bevoegde diensten van de lidstaten die hen betreffen en hen onmiddellijk inlichten over de vastgestelde verbanden tussen strafbare feiten;
 • de onderzoeken vergemakkelijken in de lidstaten;
 • de geautomatiseerde inzameling van informatie beheren;
 • de lidstaten bijstaan in de opleiding van de personeelsleden van de bevoegde autoriteiten;
 • de technische ondersteuning tussen de lidstaten vergemakkelijken;
 • het contactpunt zijn in de strijd tegen vervalsing van de euro.