Wat is een bewakingscamera en wanneer moet de Camerawet worden nageleefd?

De definitie omvat het overgrote deel van de geplaatste camera’s in ons land.

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera:

 • elk vast,tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem;
 • dat de bewaking en het toezicht van plaatsen tot doel heeft,
 • met de bedoeling:
  • misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. de vereniging van mede-eigenaars die vandalisme wil tegengaan in de inkomhal van een appartementsgebouw of een bedrijf dat zijn gebouwen wenst te beveiligen), of
  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. gemeenten die wil beletten dat hangjongeren bepaalde straten terroriseren of het voorzien in camera's om sluikstort tegen te gaan)), of
  • de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren (bv. in het kader van betalend parkeren op straat), of
  • de openbare orde te handhaven (bv. tijdens een jaarlijkse braderie);
 • en dat alleen voor deze doelen beelden verwerkt.

Andere camera’s moeten in principe (behalve mocht er specifieke wetgeving bestaan) de voorschriften van de AVG  naleven. Een voorbeeld hiervan is een gemeente die een webcam hangt op het marktplein, louter om beelden van het plein te laten zien aan de burgers en waarop toevallige passanten herkenbaar te zien zijn.