Wat is een bevolkingsregister?

Elke gemeente moet een bevolkingsregister bijhouden. Wetgeving bepaalt de inhoud ervan, evenals de regels die gemeenten dienen te respecteren om deze registers te houden.

Het bevolkingsregister bevat voor de hand liggende gegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, hoofdverblijfplaats, maar ook minder voor de hand liggende gegevens zoals de verklaring met betrekking tot orgaan- en weefseltransplantatie na het overlijden en pensioenbrevetten.

Belangrijk om te vermelden is dat er expliciet wordt in voorzien dat het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijke voor de verwerking is.

 

De wetgeving spreekt zich niet uit over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt in de bevolkingsregisters. In de voorbereidende werkzaamheden staan slechts enkele vage hints over de concrete finaliteit van deze registers. Bepaalde auteurs omschrijven het doeleinde als "het concentreren van informatie over de plaatselijke bevolking ten behoeve van welbepaalde overheden". Dit is niet onbelangrijk aangezien het betekent dat de in de registers opgenomen gegevens enkel voor deze finaliteit mogen worden gebruikt.