Wat is direct marketing eigenlijk?

Europese wetgeving verstaat echter het volgende onder deze term: "alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren van of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enig daarmee verband houdende dienst."

De Privacywet zelf definieert het begrip "direct marketing" niet.

De situatie die zich het meest voordoet is een reclameboodschap die iemand op naam ontvangt, niet alleen via de post, maar bijvoorbeeld ook via e-mail, sms, ...

Maar er zijn ook andere mogelijkheden:

  • direct marketing door één bedrijf in opdracht van een ander bedrijf (waarbij met andere woorden een doorgifte van persoonsgegevens gebeurt);
  • adressenhandel (uitwisseling, verkoop of verhuur van bestanden);
  • gepersonaliseerde reclame in de zin van de Wet elektronische handel of de Wet handelspraktijken;
  • niet-commerciële verwerkingen, zoals de promotie van de activiteiten van een vzw, politieke propaganda;
  • ...

Niet-gepersonaliseerde (reclame)boodschappen vallen niet onder de Privacywet aangezien er geen verwerking gebeurt van persoonsgegevens (zoals bv. de verwerking van een naam, telefoonnummer, adres, ...).