Wat is een cookie?

Terug naar het FAQ-overzicht

Oorspronkelijk was een cookie een minibestandje dat werd opgeslagen op de werkpost van een websitebezoeker om de communicatie tussen het apparaat van de bezoeker en de server van de website te vergemakkelijken. Het cookie kreeg in zijn strikte betekenis een standaarddefinitie (RFC 6262 van Internet Engineering Task Force) en vervult de rol van een getuige van een transactie door bepaalde informatie op te slaan.

Ondertussen worden de cookies, dankzij de technologische evolutie, aangewend voor andere doeleinden: prestatievermogen van een server, kijkdichtheid van de website, statistieken, geheugenopslag van de voorkeuren, gerichte reclame.

Niettegenstaande deze bredere aanwendingen, stelt de Autoriteit dat de juridische beginsels van toepassing blijven op alle bestanden die uittreksels opslaan van informatie die tijdens een berichtenuitwisseling werden overgedragen of gegenereerd tussen een website en zijn bezoekers, ongeacht of die worden opgeslagen op de werkpost van de bezoeker of op een server.

Daarom groepeert de Autoriteit onder dit concept alle metabestanden, die overgedragen of gegenereerde informatie-uittreksels opslaan tijdens een uitwisseling tussen een website en zijn bezoeker - ongeacht of die nu op de werkpost van de bezoeker worden opgeslagen dan wel op een server – en informatie vrijgeven over de context, inhoud, vorm of omstandigheden van die communicatie Die bestanden zijn onderworpen aan dezelfde juridische regels ongeacht de plaats waar die informatie wordt opgeslagen.

De cookies die van nature anoniem zijn, worden toch persoonsgegevensbestanden van zodra ze in verband kunnen worden gebracht met een rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbare persoon, bijvoorbeeld via het IP-adres van de werkpost van de internetgebruiker.

Taxonomy: