Wat is een cookie?

Terug naar het FAQ-overzicht

Oorspronkelijk was een cookie een minibestandje dat werd opgeslagen op de werkpost van een websitebezoeker om de communicatie tussen het apparaat van de bezoeker en de server van de website te vergemakkelijken. Het cookie kreeg in zijn strikte betekenis een standaarddefinitie (RFC 6262 van Internet Engineering Task Force) en vervult de rol van een getuige van een transactie door bepaalde informatie op te slaan.

Ondertussen worden de cookies, dankzij de technologische evolutie, aangewend voor andere doeleinden: prestatievermogen van een server, kijkdichtheid van de website, statistieken, geheugenopslag van de voorkeuren, gerichte reclame.

De rechtsbeginselen blijven van toepassing op alle bestanden die gegevens opslaan die worden overgedragen of gegenereerd bij de uitwisseling van gegevens tussen een website en de bezoekers daarvan (ongeacht of deze gegevens worden opgeslagen op het werkstation van de bezoeker of op een server) en die informatie bieden over de context of de inhoud van de communicatie of over de vorm of de omstandigheden van de communicatie.

Met cookies kunnen persoonsgegevens worden verzameld wanneer ze direct of indirect met een identificeerbaar persoon in verband zijn gebracht, bijvoorbeeld via het IP-adres van het werkstation van de internetgebruiker.

Taxonomy: