Waarom is de AVG noodzakelijk?

De AVG is gebaseerd op een vroegere wetgeving, maar brengt op enkele vlakken een verbetering of uitdieping mee. In het algemeen geldt dat u op een redelijke manier met de verwerking van persoonsgegevens omgaat.

De manier waarop u dat invult is de verantwoordelijkheid van uw bedrijf/organisatie. U hebt hiertoe een verantwoordingsplicht. Dat houdt in dat u als organisatie moet kunnen aantonen welke technische en organisatorische acties u hebt ondernomen om aan de AVG te voldoen.

Waarom is de AVG noodzakelijk?

▶  Nood aan harmonisatie van de nationale privacywetgevingen binnen Europa
▶  Aanpassen van regels aan nieuwe digitale realiteit
▶  Burger meer controle geven over zijn gegevens