Vragen naar de gezondheid en medische gegevens van de sollicitant

Vragen naar de gezondheidstoestand van de sollicitant is niet toegelaten. Tenzij informatie over zijn gezondheidstoestand omwille van de specifieke kenmerken van de job toch nodig is om de geschiktheid van de sollicitant te beoordelen.

Dit kan het geval zijn als een medische aandoening de veiligheid van de werknemer, zijn of haar collega’s of andere personen in gevaar kan brengen (zo lijdt een piloot best niet aan epilepsie).

Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld politieagent, maakt een gezondheidsbeoordeling deel uit van de selectieprocedure. Deze gezondheidsbeoordeling gebeurt echter pas op het einde van de selectieprocedure en mag niet dienen om te selecteren. Uiteraard kunnen ook hier enkel gezondheidsgegevens in aanmerking worden genomen die in verband staan met het uitoefenen van de specifieke functie.

Wanneer een werkgever de sollicitanten een medisch onderzoek wil laten ondergaan, dan is de Privacywet van toepassing. Immers, het laten uitvoeren van een medisch onderzoek is een methode om informatie over de sollicitant te verkrijgen en bijgevolg een verwerking van persoonsgegevens.

In deze situatie gaat het om het beoordelen van gezondheidsgegevens en hun eventuele weerslag op arbeidsprestaties.  Omdat een verwerking van gezondheidsgegevens in principe verboden is, mag een werkgever aan een sollicitant pas vragen om een medisch onderzoek te ondergaan, wanneer hij beroep kan doen op één van de uitzonderingen die in de Privacywet vermeld staan.

Eén van die uitzonderingen is de schriftelijke toestemming van de sollicitant. Een andere uitzondering is de noodzakelijkheid van de verwerking met het oog op de uitvoering van specifieke verplichtingen en rechten van de werkgever met betrekking tot het arbeidsrecht.

Vragen of een sollicitante zwanger is of peilen naar haar kinderwens is verboden omdat deze informatie bij de meeste vacatures niet noodzakelijk is voor de werkgever om een selectie te maken. Deze vragen zijn uitzonderlijk toegelaten als de openstaande functie gevaarlijk is voor het ongeboren kind.