Voortdurende of tijdelijke camerabewaking?

Al naargelang van het nagestreefde doeleinde is camerabewaking op de werkvloer voortdurend of tijdelijk.

Camerabewaking mag voortdurend of tijdelijk zijn indien één van volgende doeleinden wordt nagestreefd:

  • veiligheid en de gezondheid,
  • bescherming van de goederen van de onderneming en
  • controle van het productieproces, maar dan enkel indien deze controle betrekking heeft op machines.

Camerabewaking moet tijdelijk zijn indien een van volgende doeleinden wordt nagestreefd:

  • controle van het productieproces indien die betrekking heeft op werknemers en
  • controle van de arbeid van de werknemer.