Verzoek of klacht indienen

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt. Naast een gewone vraag tot inlichting die u aan de GBA kan stellen, kan u kosteloos een verzoek of een klacht indienen.

VERZOEK

Een verzoek kan meteen en zonder veel formalisme door de Eerstelijnsdienst worden behandeld. Deze dienst zal een bemiddeling opstarten tussen de betrokken partijen en trachten een minnelijk akkoord te bereiken.

Uw verzoek dient in één van de landstalen te zijn opgesteld (Nederlands, Frans of Duits) en de inhoud van uw verzoek moet natuurlijk betrekking hebben op een probleem met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Tenslotte moet uw verzoek gedateerd en ondertekend zijn.

Gelieve onderstaande verzoekformulier ingevuld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit te bezorgen via mail
(contact(at)apd-gba.be) of via de post (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Verzoek indienen (WORD)Verzoek indienen (PDF)

KLACHT

Een klacht zal niet door de Eerstelijnsdienst behandeld worden, maar wel door de Geschillenkamer. Aangezien dit een rechtsprekend orgaan is, moeten bij de behandeling formele procedureregels gerespecteerd worden, zoals bijvoorbeeld het indienen van “verweermiddelen” in de loop van de procedure (net zoals bij een rechtszaak). Bovendien kan de Geschillenkamer (net zoals bijvoorbeeld het openbaar ministerie) de zaak ook meteen zonder gevolg klasseren en uw klacht dus niet verder opvolgen.

Uw klacht dient in één van de landstalen te zijn opgesteld (Nederlands, Frans of Duits) en een uiteenzetting van de feiten te bevatten. U dient ook voldoende aanwijzingen te geven zodat de concrete verwerking die u aankaart, geïdentificeerd kan worden. Tenslotte moet uw klacht gedateerd en ondertekend zijn.

Gelieve onderstaande klachtenformulier ingevuld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit te bezorgen via mail
(contact(at)apd-gba.be) of via de post (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Klacht indienen (Word)Klacht indienen (PDF)