Verklaring van het ECGB over verkiezingscampagnes

Het ECGB heeft in het licht van de komende Europese en andere verkiezingen die in 2019 zullen plaatsvinden in de EU, een verklaring aangenomen over het gebruik van persoonsgegevens in het raam van de verkiezingscampagnes.

De technieken die gebruikt worden voor het verwerken van gegevens voor politieke doeleinden kunnen mogelijk belangrijke risico's opleveren, niet alleen voor het recht op privacy en de gegevensbescherming maar ook voor de integriteit van het democratisch proces. Het Cambridge Analytica schandaal was hiervan overigens een goed voorbeeld.

In zijn verklaring onderstreept het ECGB een aantal essentiële punten waarmee rekening moet gehouden worden wanneer politieke partijen in het raam van hun verkiezingscampagne persoonsgegevens verwerken.

Zo onderstreept het ECGB dat:

  1. De gegevens met betrekking tot een politieke overtuiging worden door de AVG beschouwd als bijzondere gegevens die in beginsel niet mogen worden gebruikt zonder een duidelijke en geïnformeerde toestemming van de betrokkene.
  2. Openlijk op het internet beschikbare persoonsgegevens zijn onderworpen aan de AVG en mogen enkel worden verwerkt/hergebruikt wanneer de verplichtingen inzake transparantie (informatie), afbakening van het doel en rechtmatigheid worden nageleefd.
  3. De betrokkenen moeten eveneens weten hoe en welke hen betreffende gegevens werden ingezameld. Bovendien moeten de politieke partijen te allen tijde kunnen aantonen dat de beginselen inzake gegevensbescherming werden nageleefd.
  4. Profilering, gecombineerd met gerichte boodschappen kan “aanzienlijke gevolgen” hebben en is daarom in beginsel enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  5. Ingeval van gerichte boodschappen moeten de kiezers worden ingelicht over de reden waarom zij deze boodschappen ontvangen, wie hiervoor verantwoordelijk is en over de manier waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.


Meer informatie over de verkiezingen in ons themadossier "Verkiezingen".