Verplichtingen van de kandidaat

Gebruik van kiezerslijsten

Kiezerslijsten worden door de gemeenten opgemaakt naar aanleiding van een bepaalde verkiezing en bevatten een aantal persoonsgegevens (bv. naam en adres).

Lees hierover meer

Gebruik van overheidsbestanden en bestanden uit de privésector

Politieke partijen en hun mandatarissen kunnen in de verleiding komen om bestaande (openbare en private) databanken te gebruiken om gepersonaliseerde brieven op te sturen voor hun verkiezingscampagne.

Lees verder

Aangifteverplichting

Een politieke partij en/of de politicus moeten in principe aangifte doen bij de Autoriteit vóór ze gegevens over kiezers, contactpersonen of leden op geïnformatiseerde wijze verwerken.

Lees verder

Gebruik van e-communicatiemiddelen

Politieke partijen en politici kunnen ook gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail.

Lees verder