Gebruik van overheidsbestanden en van bestanden uit de privésector

Politieke partijen en hun mandatarissen kunnen in de verleiding komen om bestaande (openbare en private) databanken te gebruiken om gepersonaliseerde brieven op te sturen voor hun verkiezingscampagne

Voorbeelden van bestaande (openbare en private) databanken zijn onder meer:

  • de registers van de burgerlijke stand,
  • ledenlijsten van verenigingen,
  • het Rijksregister,
  • klantenbestanden van een bedrijf.

Die bestaande databanken gebruiken is evenwel niet toegelaten omdat deze bestanden niet samengesteld werden met het oog op verkiezingen. Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden voor duidelijk omschreven en wettige doeleinden en mogen niet worden gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden (finaliteitsprincipe).

Op dit alles is één (wettelijke) uitzondering, met name de personenlijsten uit de bevolkingsregisters die door de politieke partijen kunnen gebruikt worden voor hun verkiezingscampagne. Dit kan enkel op schriftelijke aanvraag en met vermelding van het doel waarvoor ze gevraagd worden. Deze personenlijsten uit het bevolkingsregister mogen in geen geval verder gebruikt worden na de verkiezingsdatum.