Gebruik van kiezerslijsten

Kiezerslijsten worden door de gemeenten opgemaakt naar aanleiding van een bepaalde verkiezing en bevatten een aantal persoonsgegevens (bv. naam en adres).

De verschillende kieswetten bepalen uitdrukkelijk dat kiezerslijsten enkel mogen gebruikt worden voor verkiezingsdoeleinden.

Diegene die ze ontvangt, mag ze niet aan derden meedelen. Politieke partijen dienen er zich eerst schriftelijk toe te verbinden een lijst met kandidaten voor te dragen en de kandidaten moeten zich ertoe verbinden op voormelde lijst voor te komen.

Aangezien een kiezerslijst uitgegeven wordt voor een specifieke verkiezing, mag deze lijst enkel voor deze specifieke verkiezing gebruikt worden.