Gebruik van e-communicatiemiddelen

Politieke partijen en politici kunnen ook gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail, een sms-bericht, een telefoongesprek of enig ander middel.

Dit valt onder de brede definitie van "direct marketing". De inhoud van dit laatste begrip is inderdaad ruim: het kan commerciële reclame betreffen, maar het kunnen ook politieke of andere boodschappen zijn.

Elektronische berichten hebben voor de ontvanger een bijzonder indringend karakter. Daarom geeft de Autoriteit voorrang aan de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van de ontvanger. Het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking is hier ondergeschikt.

De Autoriteit is van oordeel dat elektronische berichten enkel verstuurd kunnen worden als de betrokken persoon zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Meer in het algemeen heeft de Autoriteit vastgesteld dat het massale gebruik van automatische verzendingssystemen de risico’s verhoogt op ongecontroleerd en systematisch gebruik van adressen van particulieren zonder dat die echt over de mogelijkheid beschikken te reageren.