Verkiezingen 2018

Op 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden en de provincieraden. De Gegevensbeschermingsautoriteit roept de politieke partijen en de voorgedragen kandidaten op een privacyvriendelijke verkiezingscampagne te voeren.

Dat betekent dat zij de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) moeten eerbiedigen.

Met dat doel voor ogen voert de Gegevensbeschermingsautoriteit) een sensibiliseringsactie.

De Autoriteit biedt een uitgebreide nota over dit onderwerp evenals een themadossier. Deze nota en het themadossier houden rekening met de verstrengde eisen die de AVG oplegt bij de verwerking van persoonsgegevens. Ook werden een reeks herwerkte FAQ op website gepubliceerd.