Vacante betrekking december 2018

De Gegevensbeschermingsautoriteit is momenteel op zoek naar 2 ambtenaren binnen haar administratie. De inschrijvingen worden op 31/01/2019 afgesloten.

 • 1 Statutair Adviseur Gegevensbeschermingscontroles FR (code 2018 A/5/F)
  Functie voorbehouden aan ambtenaren behorende tot de Franstalige taalrol
  (meer informatie / functieprofiel / Belgisch Staatsblad / Selor)

  De aanwerving geschiedt door middel van een vergelijkend examen. De laueaat treedt in dienst in hoedanigheid van stagedoende ambtenaar. De wervingsreserve blijft 1 jaar geldig (twee maal verlengbaar met zes maanden).

 • 1 Contractuele Communicatieadviseur en woordvoerder (code 2018 A/7) - Onbepaalde duur
  Functie voorbehouden aan ambtenaren behorende tot de Franstalige of Nederlandstalige taalrol
  (meer informatie / functieprofiel / Belgisch Staatsblad / Selor)

  De aanwerving geschiedt door middel van een mondeling proef.

Aan de benoemingsvoorwaarden moet uiterlijk op 1 februari 2019 zijn voldaan.

De GBA is een onafhankelijk controleorgaan ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. De GBA is een federale instelling met rechtspersoonlijkheid. De opdracht van de GBA is toezien op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens. De GBA wordt ondersteund door een administratie die bestaat uit een zestigtal medewerkers. De GBA bevindt zich momenteel in een veranderingstraject gelet op het nieuwe regelgevend kader. Dit traject zal invloed hebben op de structuur en de werking van de GBA.