U krijgt de gegevens van de betrokkene zelf

Indien u de gegevens rechtstreeks bij de betrokken persoon verzamelt, moet u uiterlijk op de dag van mededeling volgende informatie geven:

Indien u de persoonsgegevens schriftelijk en rechtstreeks bij betrokkene verzamelt (bv. via een antwoordcoupon in de krant of in een tijdschrift, via een formulier ingevuld voor een bestelling of een inschrijving voor een abonnement, via een formulier ingevuld op internet), dan moet u betrokkene de kans geven om zijn recht van verzet uit te oefenen op hetzelfde document dat gebruikt wordt om de gegevens van betrokkene te verzamelen (op internet is dat bv. via een vakje dat de betrokkene kan aanvinken op de pagina zelf waarop de gegevens worden gevraagd).

Indien u de persoonsgegevens op een andere wijze dan schriftelijk rechtstreeks bij betrokkene verzamelt (bv. via een telefoongesprek) dan moet u de betrokkene de kans geven om zijn recht van verzet uit te oefenen, ofwel via een technisch middel, ofwel dient u binnen de twee maanden schriftelijk contact op te nemen met betrokkene zodat hij op die manier zijn recht van verzet kan uitoefenen.