Recht van verzet

In eerste instantie zou u reeds privacyvriendelijk handelen indien u uit eigen beweging een uitschrijfoptie aanbiedt.

Niettemin stelt de Privacywet dat de betrokken persoon zich steeds kosteloos en zonder enige motivering tegen direct marketing moet kunnen verzetten.

Om dit recht van verzet correct uit te oefenen, volstaat het trouwens dat hij u een brief of fax stuurt (met een kopie van zijn identiteitskaart – zodat niet iedereen dat zomaar in zijn naam kan doen) of een e-mail met zijn elektronische handtekening. Hij heeft zelfs de mogelijkheid om zijn brief ter plaatse te overhandigen.

Binnen een maand na indiening van zijn verzoek moet u meedelen welk gevolg u heeft gegeven aan zijn vraag. Indien u niet antwoordt of indien uw antwoord niet toereikend is, kan de betrokkene steeds contact opnemen met de Autoriteit, die bemiddelend kan optreden.

De wetgever heeft ook voorzien in een specifiek recht van verzet voor telefonische commerciële prospectie. Daardoor kan elke abonnee zich op elk moment kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn telefoonnummer voor reclamedoeleinden. Dit verzet oefent de abonnee uit via de website van www.dncm.be. DNCM vzw staat in voor het beheer van de  "Bel-me-niet-meer"-lijst.

De BDMA biedt naast de "Bel-me-niet-meer"-lijst ook een "Robinsonlijst" aan voor reclame op naam. Meer details over deze lijst vindt u op de Robinsonsite van de BDMA.