Recht van toegang en verbetering

De betrokken persoon kan steeds kosteloos zijn recht van toegang uitoefenen.

U bent verplicht om hem bepaalde informatie te geven. Zo dient u mee te delen welke gegevens u over de betrokkene heeft, waarom u deze bijhoudt, over welke gegevens het precies gaat en wie deze gegevens ontvangt.

De vormelijke vereisten voor een correcte uitoefening van dit recht van toegang zijn beperkt. Zo volstaat een brief of fax (weliswaar met een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene) of een e-mail (weliswaar met een elektronische handtekening van de betrokkene). De brief kan zelfs ter plaatse worden overhandigd.

Als de betrokkene merkt dat er onjuiste, onvolledige, overbodige of verboden gegevens over hem circuleren, kan hij dit kosteloos laten rechtzetten, laten wissen of verbieden te gebruiken. De uitoefening van dit recht van verbetering gebeurt op dezelfde manier als bij het recht van toegang, alleen is de termijn voor u om te antwoorden korter, namelijk 1 maand.