Het juiste doeleinde

U dient als verantwoordelijke voor de verwerking precies te bepalen voor welke doeleinden u de gegevens van betrokkene zal verwerken, zodat de betrokken persoon zich redelijkerwijs een beeld kan vormen van de verwerking(en) die hij mag verwachten.

De Autoriteit beveelt in dat kader aan om (voor zover van toepassing) een onderscheid te maken tussenvier soorten doeleinden: (1) eigen klantenbeheer, (2) verhuur van adressen en/of persoonsprofielen, (3) verkoop van adressen en/of persoonsprofielen en (4) compliance.

Beslist u nadien om deze gegevens voor bijkomende doeleinden te verwerken dan moet u voorafgaandelijk de verenigbaarheid hiervan met de oorspronkelijke verwerking nagaan. De Autoriteit is in dat verband van oordeel dat elke handel in persoonsgegevens (adressen en profielen) steeds een verwerking is met een eigen finaliteit die, waar sprake is van een verdere verwerking, onverenigbaar is met de finaliteit van de oorspronkelijke verwerking. Bovendien meent de Autoriteit dat hergebruik van gepubliceerde gegevensbronnen (zowel van openbare als van private oorsprong) met het oog op direct marketing onverenigbaar is met de oorspronkelijke finaliteit van die publicatie. De publicatie van persoonsgegevens die de betrokkene zelf bekendmaakt of waarvan de openbaarheid wettelijk verplicht is, gebeurt immers voor een bijzonder doeleinde, dat meestal geen betrekking heeft op direct marketing.

Eenmaal het juiste doeleinde is bepaald, mag u niet zomaar alle persoonsgegevens van de ontvanger verwerken. De Privacywet bepaalt zeer duidelijk dat u met het oog op direct marketing enkel die persoonsgegevens mag verwerken die toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn om uw boodschap te verzenden.