Doorgifte naar het buitenland

Indien u de gegevens wenst door te geven naar andere landen van de Europese Unie, dient u hiervoor geen extra formaliteiten te vervullen. Alle landen van de EU worden geacht een gelijkaardig beschermingsniveau te bieden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Wenst u de gegevens door te geven naar landen buiten de EU, dan moet het land van bestemming een passend beschermingsniveau waarborgen. Dit passend beschermingsniveau kan op basis van diverse omstandigheden gewaarborgd worden. Zelfs bij gebrek aan een passend beschermingsniveau kan doorgifte in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden (bv. na ondubbelzinnige toestemming van de betrokken persoon).