Bewaring van gegevens

De Privacywet stelt dat u de persoonsgegevens van iemand slechts voor een bepaalde periode kan bewaren in het kader van direct marketing. Zo kunnen klantengegevens door u bewaard worden voor de duurtijd van het contract, voor zover nodig voor de uitvoering ervan. Na afloop van deze contractuele relatie kunnen de gegevens nog voor een welbepaalde bijkomende termijn bewaard worden.

De Privacywet verbiedt eindeloze bewaring van persoonsgegevens. Daarom pleit de Autoriteit voor een redelijke bewaartermijn (afhankelijk van de omstandigheden en de aard van de gegevensbron).

Gegevens blijven bovendien niet altijd up-to-date: iemand verhuist zodat zijn adresgegevens achterhaald zijn, iemand verandert van gsm-nummer,… Om toch over de meest recente persoonsgegevens te beschikken, worden er dikwijls massabestanden aangemaakt (bv. verhuisbestanden, klassieke adressenlijsten, gegevensopslagplaatsen,...).
Het gevaar van deze bestanden bestaat er echter in dat de bron na verloop van tijd (1) vaak onbekend wordt, (2) totaal niet meer transparant is en (3) dat er geen sprake (meer) is van enig contact met of duidelijke informatie aan de betrokkene.

De Autoriteit is dan ook van oordeel dat de opname van persoonsgegevens in massabestanden en het continu up-to-date houden van deze gegevens zonder een concrete einddatum en zonder met de betrokkene contact te houden, verboden is.