Beveiliging van de gegevens

U dient de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

Zo moet u bijvoorbeeld de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de gegevens. De Autoriteit maakte daarom een overzicht van mogelijke referentiemaatregelen in het kader van beveiliging.