De regels bij direct marketing voor de verzender

Mag u zomaar persoonsgegevens voor direct marketing gebruiken?

In het kader van direct marketing kunnen drie grondslagen uit de Privacywet als basis dienen om persoonsgegevens te gebruiken, namelijk (1) de toestemming, (2) het bestaan van een directe (pre)contractuele relatie tussen u en de betrokkene, maar alleen als het versturen van direct marketing strikt noodzakelijk is voor deze (pre)contractuele relatie en (3) het bestaan van een zogenaamd afgewogen belang.

De Autoriteit geeft haar voorkeur aan het verkrijgen van de toestemming van de betrokkene en beschouwt dit als een best practice.

Toestemming Een directe (pre)contractuele relatie Een afgewogen belang

Bewaring van gegevens

De Privacywet stelt dat u slechts gegevens voor een bepaalde periode mag bewaren in het kader van direct marketing.

Lees hierover meer

Het juiste doeleinde

Belangrijk is dat u als verantwoordelijke voor de verwerking precies bepaalt voor welk doeleinde u persoonsgegevens van iemand zal verwerken.

Lees hierover meer

Welke informatie moet u geven?

De informatie die u geeft, dient duidelijk (aangepast aan het doelpubliek) en begrijpelijk te zijn (dus niet omslachtig of verborgen). De Privacywet omschrijft de inhoud van de informatie. De Autoriteit is voorstander van een gelaagde aanpak, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een beknopte privacyverklaring die kan verwijzen naar de volledige informatie vervat in de algemene voorwaarden en/of de volledige privacyverklaring.

U krijgt de gegevens van betrokkene zelf

U krijgt de gegevens niet rechtstreeks van de betrokkene

Aangifte van uw verwerking

In beginsel dient u een aangifte te verrichten indien u persoonsgegevens van iemand gebruikt voor direct marketing.

Lees verder

Beveiliging van de gegevens

Wie gegevens verwerkt, heeft volgens de Privacywet de verplichting om ze ook te beveiligen.

Lees hierover meer

Doorgifte naar het buitenland

Tegenwoordig worden gegevens steeds meer doorgegeven naar het buitenland, ook in het kader van direct marketing. Dat kan echter niet zomaar.

Lees hierover meer