Uw rechten

Recht van verzet

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking uit eigen beweging reeds een uitschrijfoptie aanbiedt, gebruikt u het best deze mogelijkheid.

Als er niets voorhanden is of als uitschrijven niet lukt, dan kan u een beroep doen op het specifieke recht van verzet waarin de Privacywet voorziet. De Privacywet stelt immers dat u zich steeds kosteloos en zonder enige motivering tegen direct marketing kan verzetten.

Om dit recht van verzet uit te oefenen volstaat het dat u een brief stuurt (met een kopie van uw identiteitskaart – zodat niet iedereen dat zomaar in uw naam kan doen) of een e-mail met uw elektronische handtekening.

Binnen een maand na indiening van uw verzoek moet de verantwoordelijke voor de verwerking meedelen welk gevolg hij heeft gegeven aan uw vraag. Indien u geen antwoord krijgt of indien het antwoord niet toereikend is, kan u steeds contact opnemen met de Autoriteit, die bemiddelend kan optreden.

De wetgever heeft ook voorzien in een specifiek recht van verzet voor telefonische commerciële prospectie. Daardoor kan elke abonnee zich op elk moment kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn telefoonnummer voor reclamedoeleinden. Dit verzet oefent de abonnee uit via de website van www.dncm.be. DNCM vzw staat in voor het beheer van de  "Bel-me-niet-meer"-lijst.     

Recht van toegang

Het recht van toegang laat u te allen tijde toe om kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen. Zo kan u hem vragen of hij gegevens over u bezit. Hij moet u mededelen welke gegevens hij over u heeft en waarom, welke soort gegevens dit zijn en wie ze zal ontvangen. Belangrijk is wel dat uw recht van toegang niet automatisch betekent dat u een kopie krijgt van de gegevenslijst waarop u geregistreerd bent. De verantwoordelijke mag u ook gewoon (per brief of zelfs per telefoon) meedelen dat hij gegevens over u bezit en over welke gegevens het precies gaat (bv. uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres).

Om dit recht van toegang uit te oefenen volstaat het (net zoals bij het recht van verzet) dat u een brief of fax stuurt (met een kopie van uw identiteitskaart) of een e-mail met uw elektronische handtekening. U kan zelfs de brief ter plaatse gaan overhandigen. Indien u geen antwoord krijgt binnen 45 dagen na ontvangst van uw verzoek of indien het antwoord niet toereikend is, kan u steeds contact opnemen met de Autoriteit, die bemiddelend kan optreden.

Recht van verbetering

Als u merkt dat er onjuiste, onvolledige, overbodige of verboden gegevens over u circuleren, kan u dit kosteloos laten rechtzetten, de gegevens laten wissen of verbieden ze te gebruiken. De uitoefening van dit recht van verbetering gebeurt op dezelfde manier als bij het recht van op toegang, alleen is de termijn voor de verantwoordelijke van de verwerking om te antwoorden korter, namelijk 1 maand.