Uw gegevens zijn rechtstreeks bij u verkregen

Indien de gegevens rechtstreeks bij u zijn verzameld, moet u volgende informatie uiterlijk op de dag van mededeling krijgen:

Indien uw persoonsgegevens schriftelijk en rechtstreeks bij uzelf worden verzameld (bv. een antwoordcoupon in de krant of in een tijdschrift, een formulier ingevuld voor een bestelling of inschrijving op een abonnement, een formulier ingevuld op internet), dan moet u de kans krijgen om uw recht van verzet uit te oefenen op hetzelfde document dat gebruikt wordt om uw gegevens te verzamelen (op internet is dat bv. via een vakje dat u aanvinkt op de pagina waarop de gegevens worden gevraagd).

Indien uw persoonsgegevens op een andere dan wijze schriftelijk rechtstreeks bij uzelf worden verzameld (bv. tijdens een telefoongesprek), dan moet u de kans krijgen om uw recht van verzet uit te oefenen, ofwel via een technisch middel, ofwel dient men binnen de twee maanden schriftelijk contact met u op te nemen zodat u op die manier uw recht vanverzet kan uitoefenen.