Uw gegevens zijn niet rechtstreeks bij u verkregen

Indien de gegevens niet rechtstreeks bij u zijn verzameld, bijvoorbeeld via een spaarkaart (zo werken sommige grootwarenhuizen samen met verschillende partners waar u punten kan verzamelen), bij handel in adressen (heeft u zich al eens afgevraagd hoe automerken die direct marketing versturen aan uw adres komen?), dan moet u ofwel op de dag van registratie van uw gegevens of uiterlijk op de dag van de eerste mededeling van uw gegevens aan een derde volgende informatie krijgen:

  • de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking (loutere verwijzing naar een product of dienst, een website, of een contactadres per e-mail volstaat niet);
  • het doeleinde van de verwerking (bv. "direct marketing");
  • het bestaan van een kosteloos recht van verzet;
  • het bestaan van een recht van toegang en een recht van verbetering;
  • de ontvangers of de categorieën van ontvangers van uw gegevens;
  • de Autoriteit beveelt ook ten sterkste aan om proactief de herkomst van de gegevens aan u mede te delen. De ervaring leert immers dat zeer veel burgers bij de ontvangst van direct marketing zich in de eerste plaats afvragen waar de verzender hun gegevens heeft verkregen.

De verantwoordelijke voor de verwerking neemt in dit geval schriftelijk contact met u op met vermelding van bovenstaande informatie en licht u in over het recht van verzet dat u kan uitoefenen op datzelfde schriftelijk stuk.