Een directe (pre)contractuele relatie

De uitvoering van een overeenkomst die u hebt afgesloten brengt natuurlijk ook een aantal verwerkingen met zich mee van uw persoonsgegevens. Indien u als prospect een aantal vragen heeft, dan zal het beantwoorden ervan eveneens een verwerking inhouden van uw persoonsgegevens.

De Privacywet voorziet erin dat in deze gevallen een gegevensverwerking mag, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen.

Indien u klant bent is een contractuele opvolging noodzakelijk. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan levering, facturatie of een eventuele ingebrekestelling. Welke gegevens precies noodzakelijk zijn, zal afhangen van het product en/of de dienst in kwestie.

Indien u prospect bent, is het soms noodzakelijk om te beschikken over uw contactgegevens om aan uw verzoek te kunnen voldoen, bijvoorbeeld om een gepersonaliseerde offerte te kunnen opstellen.

Wat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nemen van pre-contractuele maatregelen (zoals bv. een tevredenheidsonderzoek bij klanten specifiek over producten en diensten die zij afnemen, prospecten op de hoogte brengen van nieuwe promoties, een uitnodiging sturen aan al dan niet voormalige klanten om hun contract te verlengen of te hernieuwen) zal dus een andere grondslag moeten vinden. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op de toestemming of op het zogenaamde afgewogen belang.