Een afgewogen belang

Het verkrijgen van uw toestemming blijft een best practice, maar direct marketing is ook toegelaten in geval van een afgewogen belang.

Het betreft hier een belangenafweging tussen enerzijds het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking (bv. de onderneming die u direct marketing toestuurt) en anderzijds het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene (u dus).

Deze belangenafweging zal geval per geval gemaakt moeten worden.

De Autoriteit is van oordeel dat een gepast evenwicht in de praktijk verre van evident is bij bijvoorbeeld een handel in adresgegevens en profielen.

De Autoriteit aanvaardt daarentegen wel dat het afgewogen belang een grondslag is voor bv.: een tevredenheidsonderzoek bij eigen klanten specifiek over producten en diensten die zij afnemen, prospecten op de hoogte brengen van nieuwe promoties indien zij hierover in het recente verleden reeds contact hadden met de onderneming of een uitnodiging sturen aan al dan niet voormalige klanten om hun contract te verlengen of te hernieuwen.