De verschillende instanties

De Autoriteit is bevoegd om uw vragen en klachten te behandelen die betrekking hebben op verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie is bevoegd voor uw klachten indien u slachtoffer bent van oneerlijke handelspraktijken of indien uw toestemming niet werd gevraagd voor reclame per e-mail of fax.

De Federal Computer Crime Unit is bevoegd indien u een geval van oplichting via e-mail wil aankaarten, zoals bijvoorbeeld phishing (waarbij het de bedoeling is om bv. via internet uw bankgegevens te ontfutselen), valse loterijen, ...

 Indien een bedrijf dat lid is van de Belgian Direct Marketing Association (BDMA) doorgaat met het toezenden van gepersonaliseerde reclame per post, ondanks het feit dat u zich ingeschreven heeft op de Robinsonlijst of indien dit bedrijf de gedragscode van de BDMA schendt, dan kan u dit melden aan het Comité van Toezicht van de BDMA.

Als een bedrijf, dat al dan niet lid is van de BDMA, u telefonisch contacteert voor direct marketing terwijl u zich verzet heeft tegen het gebruik van uw telefoonnummer voor dit doeleinde bij uw telecomoperator of door u in te schrijven op de "Bel-me-niet-meer"-lijst, dan kunt u ook de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie contacteren.