Bewaring van uw gegevens

In het kader van direct marketing kunnen uw klantgegevens door de onderneming bewaard worden voor de duurtijd van het contract met u, voor zover nodig voor de uitvoering ervan. Na afloop van deze contractuele relatie kunnen de gegevens nog voor een welbepaalde bijkomende termijn bewaard worden.

De Privacywet verbiedt eindeloze bewaring van persoonsgegevens. De Autoriteit is van oordeel dat de opname van uw persoonsgegevens in massabestanden en het continu up-to-date houden van deze gegevens zonder een concrete einddatum en zonder met u contact te houden, verboden is. Daarom pleit de Autoriteit voor een redelijke bewaartermijn (afhankelijk van de omstandigheden en de aard van de gegevensbron).

Gegevens blijven bovendien niet altijd up-to-date: uw adres verandert na uw verhuis, u verandert van gsm-nummer, ... Om toch over uw meest recente adres of telefoonnummer te beschikken, worden er dikwijls massabestanden aangemaakt (bv. verhuisbestanden, klassieke adressenlijsten, gegevensopslagplaatsen, ...).

Een gewijzigd adres niet melden is trouwens nog steeds een van de beste strategieën om spam en ongewenste communicatie te vermijden.