Overzicht van onze themadossiers

Privacy op de werkvloer

Zowel bij het solliciteren, gedurende de tewerkstelling zelf, als bij het beëindigen van de arbeidsverhouding worden persoonsgegevens van (kandidaat)werknemers door werkgevers verzameld en gebruikt. Hierbij duiken steeds privacyaspecten op. In elk van deze fasen (instroom, doorstroom en uitstroom) moeten de fundamentele principes van de Privacywet nageleefd worden. De bedoeling van dit themablok is de werknemers en werkgevers extra alert te maken over het belang van en de noodzaak tot bescherming van persoonsgegevens op de werkvloer.Hierover meer

Camera's voor verschillende doeleinden

Het gebruik van camera’s neemt steeds toe. Zo kennen we natuurlijk allemaal de bewakingscamera’s uit het straatbeeld of aan de ingang van een gebouw.

Daarnaast heb je nog vele andere mogelijkheden, denken we maar aan een videoparlofoon, de zogenaamde dashcams in de wagen, camera’s in ziekenhuizen en ga zo maar verder.

Onze privacy wordt door al deze camera’s danig op de proef gesteld. Tijd dus om hierover wat meer klaarheid te scheppen, aangezien er niet meteen één wetgeving is die alle mogelijke gebruiken van camera’s regelt. Integendeel, verschillende wetgevingen zijn van toepassing en de regels zijn niet steeds dezelfde.

Meer over camera's

Krediet

Vandaag de dag is zowat alles op krediet te koop. Waar u vroeger enkel ging lenen voor de aankoop van een huis of een auto, kunt u nu een lening aangaan om op vakantie te gaan, uw huis te behangen, het begin van het schooljaar door te komen, … Dit heeft soms nefaste gevolgen. Zo kent iedereen wel iemand die zijn leningen niet meer kan afbetalen, of misschien bent u zelf in een uitzichtloze situatie verzeild geraakt. En op een dag krijgt u een brief en kunt u er niet meer omheen: u staat geregistreerd op de "negatieve lijst/zwarte lijst"! Wat nu?

Lees meer hierover

Internet

Internet is alom aanwezig. Wie kan zich nog een leven voorstellen zonder een computer en wie kan zich een computer voorstellen zonder internet. Verschillende toepassingen via internet hebben ook privacyimplicaties.

Hieronder benadrukt de Autoriteit reeds enkele thema’s.

Mobile mapping Sociale netwerken Cloud computing

Recht op afbeelding

In ons tijdperk van internet en smartphones zijn beelden overal. De vraag is echter of u zomaar foto’s van iemand mag of kan nemen.

Meer over het recht op afbeelding

Direct marketing

Ontvangt u geregeld directmarketingboodschappen op uw naam in uw brievenbus of in het postvakje van uw e-mail? Vraagt u zich daarbij af of dit zomaar kan en waar uw gegevens zijn gevonden?

Wenst u, als bedrijf, directmarketingboodschappen op naam te versturen, maar weet u niet meteen wat mag en niet mag?

In beide gevallen leest u best verder.

Meer over direct marketing

Verkiezingen

Sinds 1992 moeten politieke partijen en (kandidaat-) politiek verkozenen rekening houden met de Privacywet als ze persoonsgegevens verwerken voor het versturen van verkiezingspropaganda.

Sinds 25 mei 2018 gelden er echter verstrengde eisen bij de vewerking van persoonsgegevens. Afhankelijk van de herkomst van de persoonsgegevens die worden gebruikt en het medium waarmee de electorale boodschap wordt verspreid gelden bijkomende waarborgen.  

Meer over verkiezingen

 

Biometrie

Wat gisteren nog sciencefiction was, is vandaag heel gewoon. Tegenwoordig kan een computer iemand identificeren aan de hand van zijn lichamelijke eigenschappen: huidlijnen, handomtrek, stem, vorm van het oog, …

Meer over biometrie

eID

De chip van onze eID wordt steeds vaker gelezen. Welke gevolgen heeft dat voor de bescherming van de persoonsgegevens die op deze chip staan?

Meer over het gebruik van de eID

Onderzoek

U bent onderzoeker en wenst te weten hoe u correct met persoonsgegevens moet omgaan. De algemene regels van de Privacywet zijn van toepassing op onderzoek gevoerd aan de hand van persoonsgegevens.

Wat kan en wat mag?

Het recht om vergeten te worden

In mei 2014 velde het Europees Hof van Justitie een arrest dat een zogenaamd "recht om vergeten te worden" erkent, of toch een concrete uitwerking daarvan: elke Europese burger kan volgens dat arrest vragen dat zijn persoonsgegevens, als die fout zijn of niet langer relevant, niet meer in de lijst met resultaten van online zoekmachines voorkomen. De bekendste zoekmotor is natuurlijk Google, die zelfs al een formulier online heeft gezet om dergelijke "vergeet-mij-verzoeken" in te dienen. Maar betekent dit nu ook dat iemand al zijn online sporen kan uitwissen? Het antwoord is neen, zelfs na het arrest van het Europees Hof van Justitie.

Meer over het recht om vergeten te worden

Toegang tot het bevolkingsregister

Het bevolkingsregister bevat alle officiële gegevens van de inwoners van een gemeente, zoals adres, geboortedatum en –plaats, burgerlijke staat en eventuele kinderen. Om misbruiken tegen te gaan, bestaat er specifieke regelgeving over het verkrijgen van informatie uit dit bevolkingsregister.

Meer over het bevolkingsregister