Google Street View

Sinds woensdag 23 november 2011 is Google Street View online. Naar aanleiding van de lancering van deze applicatie, plaatst de Autoriteit de privacyinformatie over Google Street View nog eens in de kijker.

Voor antwoorden op de meest gestelde vragen over Street View, raden wij u aan ook onze FAQ's te raadplegen.

Google Street View maakt een Mobile-Mappingtoepassing uit, waarbij Mobile Mapping staat voor de technologie waarmee een voertuig voorzien van een camera en/of scanner alle data van een specifieke weg digitaal kan registreren, onder meer door 360°-foto’s te nemen. Als op die foto's bijvoorbeeld ook personen afgebeeld staan, dan komen we in het toepassingsgebied van de Privacywet. Daarom heeft de Autoriteit op 15 december 2010 een aanbeveling uit eigen beweging opgesteld inzake de toepassing van de Privacywet op mobilemappingtoepassingen.

Op deze 360°-foto’s zullen vaak persoonsgegevens terug te vinden zijn, zoals wandelaars in een winkelstraat, nummerplaten van auto’s, huizen, … . Via Google Street View kan je online rondwandelen in een bepaalde straat, de foto’s op verschillende groottes bekijken en vanuit verschillende richtingen en hoeken, en zou je dus bepaalde personen, voertuigen en dergelijke kunnen herkennen.

Om te vermijden dat personen of nummerplaten herkenbaar op deze foto’s staan en de privacy van de betrokkenen optimaal te beschermen, heeft de Autoriteit met Google enkele afspraken gemaakt:

  • gezichten van personen en kentekens (o.a. nummerplaten) worden na opname " geblurd", d.w.z. onherkenbaar gemaakt. Dit gebeurt automatisch en vóór onlinepublicatie;
  • Google stelt een tool ter beschikking waardoor je je eenvoudig kan verzetten tegen de publicatie en/of verdere verwerking van persoonsgegevens of goederen verbonden aan specifieke personen (zoals voertuig, woonst) door een webapplicatie in Google Street View;
  • Google verzekert dat dit verzet binnen redelijke termijn wordt uitgevoerd door effectieve "blurring" van de beelden.

Indien je dus van oordeel bent dat je, ondanks het feit dat je gezicht op de foto is geblurd, toch nog herkenbaar bent, kan je Google verzoeken om je hele figuur te blurren op de foto. Je kan eventueel ook vragen om de foto van je huis onherkenbaar te maken. Je kan hiervoor de nodige informatie terugvinden op de webpagina met het privacybeleid voor Google Street View.