Termijn voor adviezen wordt opgeschoven

Bericht voor alle instanties en regelgevers die een aanvraag indienen bij de GBA om een advies te bekomen. De GBA wordt de laatste drie maanden overweldigd door nieuwe adviesaanvragen. En dit van verschillende zijden, zowel federaal als vanuit de regio’s. Tot nu toe heeft de GBA steeds binnen de wettelijk gestelde termijn van zestig dagen het advies kunnen verlenen al hebben we daarvoor ook kunnen rekenen op de welwillendheid van enkele aanvragers die toelieten om enkele dagen over de termijn te gaan.

Nu staan we voor de eindejaarsperiode en met wat nu nog op de werkplank ligt voor januari en februari is het reeds duidelijk dat we onmogelijk tijdig alle aanvragen binnen de wettelijke voorziene termijn van zestig dagen kunnen afwerken.

We hebben niet anders kunnen doen dan beslissen dat de aanvragen die vanaf woensdag 19 december worden ingediend eerst kunnen behandeld worden op de zitting van 27 februari. De zitting van 16 januari en van 6 februari zijn reeds volgeladen en meer en meer moeten tijd en ruimte vrij gemaakt worden voor de andere taken en bevoegdheden van de Gegevensbeschermingautoriteit (zoals klachtenbehandeling, aanbevelingen, gedragslijnen, inspectie, certificatie, enz….).

Vandaar deze noodprocedure door het opschuiven van de termijn voor advies vanaf woensdag 19 decembre 2018.