Specifiek bij de niet-besloten plaatsen

Nog vóór u als verwerkingsverantwoordelijke een bewakingscamera plaatst in een niet-besloten plaats, moet u een positief advies krijgen van de betrokken gemeenteraad. Hiertoe raadpleegt de gemeenteraad de korpschef van de betrokken politiezone.

Dit advies van de gemeenteraad moet NIET gevraagd worden indien de betrokken niet-besloten plaats een autosnelweg is of een andere weg waarvoor een andere openbare overheid dan de gemeente verantwoordelijk is. De korpschef van die zone wordt wel nog steeds geraadpleegd.