Samenstelling van het Directiecomité

Staf van het voorzitterschap

De voorzitter en de ondervoorzitter worden bijgestaan door ambtenaren die rechtstreeks tot hun beschikking staan en die onder meer belast zijn met het secretariaat van de zittingen van de Autoriteit.

Het woordvoerderschap wordt waargenomen door de voorzitter en de ondervoorzitter, in samenwerking met de communicatieverantwoordelijke.

Algemeen bestuur

 • algemene leiding van de diensten en organisatie van de werkzaamheden van het secretariaat van de Autoriteit;
 • vertegenwoordiging van het secretariaat;
 • bijstand aan de voorzitter/ondervoorzitter.

Dagelijkse leiding: An Machtens, waarnemend administrateur

Afdeling Organisatie en Resources management

 • ondersteuning van de uitbouw en organisatie van de managementdoelstellingen;
 • ontwikkeling van het managementinstrumentarium;
 • resources management.

Dagelijke leiding : Nils De Ridder, waarnemend afdelingshoofd

Afdeling Studie en Onderzoek

 • rechtskundige ondersteuning van de Autoriteit en sectorale comités;
 • voorbereiding van de dossiers: adviezen, aanbevelingen, e.a.;
 • follow-up van dossiers inzake internationale samenwerking (Schengen, Europol, Eurodac, enz.);
 • deelname aan nationale en internationale werkzaamheden;
 • tweedelijnsbehandeling van individuele dossiers (juridische aspecten);
 • juridische behandeling van vragen om indirecte toegang (toegang tot databanken politie, Veiligheid van de Staat, enz.);
 • klachtenbehandeling en beheer van controles/inspecties;
 • juridische research;
 • kennisondersteuning en documentatie.

Dagelijkse leiding: Rita Van Nuffelen, waarnemend afdelingshoofd

Afdeling Externe Betrekkingen

 • informatieverstrekking aan het publiek;
 • het houden van de openbare registers;
 • eerstelijnsbehandeling van klachten;
 • eerstelijnsbehandeling van alle informatieaanvragen;
 • eerstelijnscontrole;
 • ondersteuning van de externe communicatie.

Dagelijkse leiding: Peter Van den Eynde, waarnemend afdelingshoofd