Reglement van interne orde & overgangsreglement van interne orde

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 20/12/2018 het reglement van interne orde en het overgangsreglement van interne orde van de Gegevensbeschermingsautoriteit goedgekeurd.

Reglement van interne orde

Het reglement van interne orde opgesteld door het directiecomité bevat de essentiële regels betreffende de werking van de organen en de termijnen binnen dewelke informatie, adviezen en goedkeuringen vermeld in artikel 20, § 1 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit dienen te worden geleverd.

Overgangsreglement van interne orde

In afwachting van de definitieve aanstelling van de leden van het directiecomité en gezien de noodzaak om de continuïteit van de werking van de Gegevensbeschermingsautoriteit te vrijwaren, is beslist om minstens tot het nieuwe directiecomité in functie treedt een overgangsreglement van interne orde aan te nemen.