Registratie van woon- en consumentenkrediet

Het eerste bestand dat de Centrale bijhoudt, heeft betrekking op de registratie van woon- en consumentenkredieten, in juridisch jargon het zogenaamde bestand van de gereglementeerde registraties (gegevens waarvan de registratie wel geregeld wordt door hoofdstuk 3 van titel 4 van Boek VII van het Wetboek van economisch recht). Dit bestand registreert alle gegevens over consumentenkrediet en hypothecair krediet. Het bestand heeft een positief luik en een negatief luik.

Waartoe dient nu het positief luik? Hierin worden alle afgesloten kredieten geregistreerd. Nadat u een lening hebt afgesloten, moet de kredietgever binnen de twee dagen de gegevens van het contract doorgeven aan de Centrale, die vervolgens de gegevens registreert in het positief luik van het bestand van de gereglementeerde registraties.

Dankzij dit systeem kan de kredietgever nagaan of uw bestaande kredietlast niet te hoog is vóór hij u een lening toekent.

Na de looptijd van het contract verdwijnen die gegevens uit het positief luik, tenzij het contract ook wordt vermeld in het negatief luik van het bestand.

Hoe zit dat nu met het negatief luik of de zogenaamde negatieve lijst? Wanneer u een bepaalde tijd achterstaat met uw afbetalingen of wanneer u helemaal niet meer afbetaalt, geeft de kredietgever deze informatie door aan de Centrale, die de gegevens in het negatief luik van het bestand zal registreren. Dankzij dit systeem kan de kredietgever - vóór hij u een lening toestaat - vaststellen of u nu al terugbetalingsproblemen hebt of hebt gehad. Hier moet de kredietgever zijn verantwoordelijkheid opnemen en beoordelen of hij u al dan niet een nieuwe lening zal toekennen.

Het is de wet die strikt bepaalt wanneer er sprake is van wanbetalingen. De criteria om als wanbetaler te worden geregistreerd, verschillen volgens het soort kredietcontract dat werd afgesloten, maar zijn grosso modo gelijk voor beide bestanden.

De Centrale houdt daarnaast ook het bestand van de niet-gereglementeerde registraties bij. Daarin staan de gegevens waarvan de registratie niet wordt geregeld door hoofdstuk 3 van titel 4 van Boek VIIvan het Wetboek van economisch recht. Dit bestand heeft enkel een negatief luik.

In dat negatief luik zijn gegevens opgenomen over de terugbetalingsproblemen van natuurlijke personen (geen bedrijven) voor:

  • niet-toegelaten schulden op een zichtrekening (te veel en/of te lang in het rood staan);
  • professionele kredieten die niet werden terugbetaald (leningen die u bijvoorbeeld als zelfstandige hebt afgesloten om uw zaak op te starten).