Registratie als wanbetaler

Indien u meer details over uw registratie wil krijgen, kunt u bij de centrale uw gegevens inkijken. Dit is het zogenaamde "recht van toegang", voorgeschreven door de AVG.

Dit recht op toegang kunt u op drie  manieren uitoefenen:

  • u kunt een gewone brief sturen naar de centrale met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart;
  • u kunt zich aanmelden bij de loketten van de Nationale Bank;
  • u kunt surfen naar de website van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, waar u voor uw recht op toegang gebruik maakt van uw elektronische identiteitskaartlezer.

Door dit recht op toegang kunt u:

  • nakijken welke kredietcontracten op uw naam geregistreerd staan;
  • controleren of de kredietgever wel degelijk de datum heeft doorgegeven aan de centrale waarop u het contract hebt geregulariseerd;
  • controleren of de gegevens daarna wel degelijk werden geschrapt van de negatieve lijst. Dit is erg belangrijk, want eens u niet meer op de negatieve lijst staat, krijgt u opnieuw meer kansen om een lening af te sluiten.

De gegevens worden in beide bestanden even lang bewaard:

  • wanneer u uw schuld geregulariseerd hebt moet de kredietgever dit aan de centrale melden. Nadat de kredietgever aan de centrale heeft gemeld dat u het contract hebt geregulariseerd, worden uw gegevens nog één jaar bewaard in het negatief luik;
  • voor het geval dat het contract nooit wordt geregulariseerd, kan de bewaartermijn van die gegevens in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar.

Als u niet akkoord gaat met het feit dat u in een negatieve lijst bent geregistreerd, hebt u er alle belang bij om hierover eerst uw kredietverlener te contacteren. Hij heeft immers die informatie aan de centrale doorgegeven en hij kent het contract en de redenen van de registratie.