Rechten van de betrokkene

Je dient na te gaan of de procedures in je bedrijf of organisatie alle rechten voorzien waarop de betrokkene zich kan beroepen, inclusief hoe persoonsgegevens kunnen worden verwijderd of hoe gegevens elektronisch zullen worden meegedeeld.

De nieuwe privacywetgeving voorziet o.a. in de volgende rechten voor de betrokkene:

  • Informatie en toegang tot persoonsgegevens;
  • Correctie en uitwissing van de gegevens;
  • Bezwaar tegen direct marketingpraktijken;
  • Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
  • Overdraagbaarheid van de gegevens.

Zorg voor draaiboeken die uitstippelen wat te doen wanneer iemand zijn of haar recht wil uitoefenen. Wie neemt de beslissing? Zijn je systemen hiertoe uitgerust?

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens verdient bijzondere aandacht. Dit is een versterkte vorm van toegang waarbij de betrokkene het recht heeft de persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te verkrijgen. De meeste bedrijven en organisaties deden dit al, maar let er op dat papieren print-outs of een ongebruikelijke elektronische vorm niet volstaan voor de nieuwe privacywetgeving.

Doe je aan geautomatiseerde individuele besluitvorming? Wees je dan bewust van de bijzondere spelregels die hiervoor gelden onder de nieuwe privacywetgeving.