Wat bij gevoelige gegevens?

Sommige gegevens zijn zo delicaat dat ze alleen in zeer specifieke gevallen verwerkt mogen worden, zoals ras, gezondheid, politieke opvattingen, levensbeschouwelijke overtuigingen (gelovige of atheïst, enz.), seksuele voorkeuren of gerechtelijk verleden.

De Privacywet regelt registratie en gebruik van die gevoelige gegevens heel strikt.

Bij het nemen en/of het gebruik van beelden kunnen ook zulke persoonsgegevens verwerkt worden. Het moet wel gezegd dat niet elk informatiegegeven op zich gevoelig is, maar voortvloeit uit de context en de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt.

 

De huidskleur van een gefotografeerde of gefilmde persoon, of die nu blank of zwart is, kan niet beschouwd worden als gevoelig op zich, maar zou dat wel zijn indien het doel van de beeldopname het identificeren en klasseren van de gefotografeerde of gefilmde personen volgens hun huidkleur zou zijn.

Zo zijn beelden waarbij iemand informatie kan afleiden omtrent de gezondheidstoestand van een persoon niet meteen gezondheidsgegevens voor zover deze informatie niet wordt gebruikt om er systematisch de gezondheidstoestand van de geïdentificeerde personen uit af te leiden.

Over de verspreiding van beeldmateriaal heeft de Autoriteit een aanbeveling uitgebracht.