Uitzonderingen

In een aantal gevallen is de toestemming niet vereist en kunnen op een andere grond beelden worden genomen of gepubliceerd. De hieronder opgesomde voorbeelden, mogen niet als absoluut beschouwd worden.

Elk dossier dient geval per geval onderzocht te worden en bovendien wordt de aandacht gevestigd op het proportionaliteitsbeginsel, dat stelt dat beelden niet overmatig mogen zijn uitgaande van het nagestreefde, concrete doeleinde.

Zo kan specifieke wetgeving het gebruik van beelden toestaan. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een foto op de identiteitskaart. De Camerawet op haar beurt is de rechtsbasis voor de verwerking van beelden van bewakingscamera's.

Indien het gebruik van een afbeelding noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen, is voorafgaande toestemming evenmin noodzakelijk. Zo kan de politie bijvoorbeeld een folder verspreiden in de wijken van de gemeente met de foto van de desbetreffende wijkagent.

Het gebruik van een afbeelding kan ook zonder toestemming wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, mits het belang van de betrokken persoon (met andere woorden van de gefotografeerde of de gefilmde persoon) niet zwaarder doorweegt. Zo zou volgens het type instelling en de gevoeligheidsgraad van de gegevens die zij verwerkt (bv. de Veiligheid van de Staat), een gerechtvaardigd belang kunnen bestaan om een foto op een identificatiebadge te voorzien.

Over de verspreiding van beeldmateriaal heeft de Autoriteit een aanbeveling uitgebracht.