De Privacywet: algemeen

In principe is de Privacywet enkel van toepassing op beeldmateriaal van personen en valt het nemen of het gebruik van foto’s of video's van roerende of onroerende goederen niet onder de toepassing van de Privacywet.

Goederen zijn immers geen personen. Nochtans, wanneer men op basis van de beelden op een redelijke wijze, dus zonder buitengewone inspanningen, een persoon kan identificeren, worden de beelden van de eigendommen persoonsgegevens.

Men kan dus op voorhand de toepassing van de Privacywet niet uitsluiten met als voorwendsel dat het om beelden van goederen gaat. Deze vraag moet geval per geval bekeken worden.

 

Toch geldt de Privacywet niet altijd. Beelden voor louter persoonlijke of huishoudelijke doeleinden, zoals een familiealbum aanleggen of privéopnames maken bij een sportmanifestatie, is de wetgeving niet van toepassing. Wanneer die beelden op het internet worden gezet, overstijgt dit de persoonlijke of huishoudelijke doeleinden omdat de beelden verstrekt worden aan een onbeperkt aantal personen, waardoor de Privacywet wel van toepassing is. Een oplossing zou erin kunnen bestaan om een beperkte toegang te voorzien (bv. een beveiligde website die enkel toegankelijk is voor de familieleden, de beelden per e-mail versturen, maar dan enkel naar de gasten op een feest, ...).

Over de verspreiding van beeldmateriaal heeft de Autoriteit een aanbeveling uit eigen beweging uitgebracht.