Raadpleging EDPB : Richtsnoeren voor de persoonsgegevensverwerkingen aan de hand van videoapparatuur

De European Data Protection Board (EDPB) heeft richtsnoeren opgesteld over de verwerkingen van persoonsgegevens aan de hand van videoapparatuur. Het doel is de betrokken verwerkingsverantwoordelijken te begeleiden. De EDPB onderwerpt deze tekst aan een publieke consultatie en nodigt de burgers uit commentaren of suggesties aangaande deze tekst te formuleren.

Het document (beschikbaar in het Engels) handelt onder meer over:

  • het toepassingsgebied;
  • de wettelijke bepalingen die toepasselijk zijn op video-opnamen;
  • de verwerking van biometrische gegevens (zoals gezichtsherkenning);
  • de toepassing van de rechten van de burgers inzake de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de videobewaking;
  • de transparantie- en informatieplicht;
  • de bewaartermijn en wissing;
  • de technische maatregelen.

De consultatie eindigt op 9 september 2019.


Nadere regels voor deelname aan de publieke consultatie (in het Engels): https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_nl
Richtsnoeren (in het Engels): https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf