65 resultaten gevonden voor "eID"

Resultaten van 21 tot 30 op 65

Archief
CBPL

Advies nr. 117/2018 van 7 november 2018

2018
adviesaanvraag inzake een ontwerp van juridische basis voor inzage van gezondheidsgegevens via een elektronisch platform
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 115/2018 van 7 november 2018

2018
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt van de raadpleging …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 101/2018 van 17 oktober 2018

2018
Adviesaanvraag inzake een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 100/2018 van 26 september 2018

2018
Voorontwerp van wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 77/2018 van 5 september 2018

2018
Adviesaanvraag betreffende artikelen 38, 40 en 44 van een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 44/2018 van 23 mei 2018

2018
Adviesaanvraag in het kader van het ontwerpen van een register van gezonde vrijwilligers die deelnemen aan klinische proeven van fase I
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2017

2018
Raadpleeg het jaarverslag van 2017 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 38/2018 van 2 mei 2018

2018
Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 15/2018 van 28 februari 2018

2018
Adviesaanvraag betreffende het uittreksel van het voorontwerp van wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten en tot …
Categorie : Publicaties

Document

Big Data Rapport

2017
Big Data getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL): enkele aanbevelingen voor goed …
Categorie : Publicaties