65 resultaten gevonden voor "eID"

Resultaten van 21 tot 30 op 65

Archief
CBPL

Aanbeveling nr. 01/2008 van 24 september 2008

2008
Aanbeveling met betrekking tot het toegangs- en gebruikersbeheer in de overheidssector
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 03/2015 van 25 februari 2015

2015
Advies m.b.t. het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het consulair wetboek
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 12/2009 van 29 april 2009

2009
Adviesaanvraag vanwege de FOD Binnenlandse Zaken m.b.t. een aantal vragen die rezen naar aanleiding van beraadslaging
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 15/2008 van 9 april 2008

2008
Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 48/2016 van 21 september 2016

2016
Advies m.b.t. het voorontwerp van wet inzake elektronische identificatie.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 22/2016 van 18 mei 2016

2016
Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het model van huishoudelijk reglement voor de toegang tot sommige specifieke archiefstukken van …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 115/2018 van 7 november 2018

2018
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt van de raadpleging …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 44/2018 van 23 mei 2018

2018
Adviesaanvraag in het kader van het ontwerpen van een register van gezonde vrijwilligers die deelnemen aan klinische proeven van fase I
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 18/2017 van 12 april 2017

2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor digitale overheidstoepassingen.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 77/2018 van 5 september 2018

2018
Adviesaanvraag betreffende artikelen 38, 40 en 44 van een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
Categorie : Publicaties